1

home2

trein2

tripsin

tuin2

vrijdag 18 juli 2008 fietstocht van Ueckermünde naar Bömitz

Vandaag staat de laatste rit op het vasteland op het programma. Vanuit Ueckermünde fietsen we langs het Stettiner Haff (waarvan we af en toe een glimp opvangen) naar Anklam. We fietsen door een Hollands aandoend landschap, over een dijkje met rechts van ons een gebied dat sterk lijkt op de Oostvaardersplassen. Ook aalscholvers zijn present. We ontmoeten twee mannen die het beheer uitoefenen en die leggen uit dat het gebied aanvankelijk cultuurland was, maar in 1995 is overstroomd door water uit het Stettiner Haff. Vervolgens is besloten om een dijkje ver landinwaarts aan te leggen (het dijkje waarover we fietsen) en om het buitendijks gebrachte gebied aan de natuur prijs te geven. Daar heeft zich een plassengebied met zoet water (in verbinding staand met het Stettiner Haff) ontwikkeld.

Het landschap is zeer open en nat, natuur en grasland wisselen elkaar af en we zien in de verte de vroegere spoorbrug van Karnin op Usedom. We kruisen het tracé van de vroegere spoorlijn die Berlijn via Karnin met Usedom verbond en die na 1945 is opgebroken. De nieuwe spoorlijn naar Usedom ligt veel noordelijker, bij Wolgast, waardoor de reistijd vanuit Berlijn aanzienlijk langer duurt.

Je kan hier ook met een veerpont naar Usedom (alleen voor langzaam verkeer), maar we fietsen verder naar Anklam.

 

Natuurgebied in wording bij Anklam

Natuurgebied in wording bij Anklam

 

Anklam is een oude Hanzestad, maar veel ouds valt er niet meer te zien. In het voorjaar van 1945 is de stad door de Wehrmacht net zo lang verdedigd tegen het Rode Leger totdat de stad geheel was verwoest. De bevolking had aangedrongen op overgave, maar vergeefs. Een paar jongens uit Anklam hadden zelfs een witte vlag gehesen in de toren van de Nikolaikirche, maar ze kregen bevel om de vlag weer weg te halen.

Van de Nikolaikirche is een inmiddels opgelapte ruïne over. Over het schip is een golfplaten dak aangebracht, zodat het in de kerk tenminste droog blijft. Er is een tentoonstelling gaande over de verwoesting en de herbouw van de kerk. Het is de bedoeling om er een voorlichtingscentrum over windenergie van te maken met een windmolen bovenop de toren.

 

Nikolaikirche in Anklam

Nikolaikirche in Anklam

Bij de Steintor is een plezierig terras waar we wat eten en drinken. We fietsen naar de Friedländer Straße om de vroegere nazi gevangenis te zien, waar deserteurs gevangen werden gezet. Het is een modern ogend (jaren '30), maar leegstaand gebouw waar nog geen functie voor is. Ook het gebouw dat er vóór staat, uit de 19de eeuw dateert en een militaire school was, staat leeg. Het hele complex maakt een desolate indruk. De omgeving bestaat uit DDR flats, die opgeknapt zijn.

 

Nazi gevangenis in Anklam

Nazi gevangenis in Anklam

 

We fietsen naar het centrum terug en bezoeken de Marienkirche. Deze kerk is onbeschadigd gebleven, maar het interieur is er aan het eind van de oorlog uitgehaald om het op een kasteel in veiligheid te brengen. Dat kasteel is echter verwoest, zodat het interieur alsnog verloren gegaan is, op een Mariabeeld na dat weer in de kerk hangt. In de Marienkirche staat en hangt nu het interieur van de Nikolaikirche, die wel is verwoest maar waarvan het interieur elders was ondergebracht (waar het wel bewaard is gebleven).

 

Marienkirche in Anklam

Marienkirche in Anklam

 

We fietsen via een langzaam verkeersbrug over de rivier de Peene. De Peene was lange tijd de grens tussen Pruisisch en Zweeds gebied.

Het is zoeken naar het dorp Bömitz waar ons hotel Rittergut Bömitz moet liggen. De route is niet aangegeven, het dorp staat niet op de kaart en bovendien wordt de wegenstructuur in de omgeving overhoop gehaald. We vragen de weg aan een streekbewoner en zowaar: we rijden recht op het dorp af.

 

Rittergut Bömitz

Rittergut Bömitz

 

Het Rittergut Bömitz is een historisch landhuis met omgevend park en een statig ingangshek. Het dorp dat ervoor ligt, is authentiek en bestaat uit verspreide boerderijen en rijtjes landarbeiderswoningen. Zo moeten alle landgoederen in Pommeren er ooit hebben uitgezien.

 

Rittergut Bömitz met toegangshek

Rittergut Bömitz met toegangshek

 

We maken een avondwandeling naar het volgende dorp en passeren akkers met tarwe en gerst en ook braakliggende akkers (natuurgebieden in wording?).

 

Naar 17 juli fietstocht Prenzlau Ueckermünde        Naar 19 juli fietstocht Bömitz Bad Heringsdorf