1

home2

trein2

tripsin

tuin2

Cuba 2000

In het jaar 2000 hebben we een reis naar Cuba gemaakt. Onze belangstelling ging vooral uit naar de daar toen nog in bedrijf zijnde suikerfabrieken en de stoomlocomotiefjes die het suikerriet vervoerden van de velden naar de fabriek. In 2000 had de suikerproductie op Cuba al sterk aan belang ingeboet, veel fabrieken waren toen al gesloten. Van de stoomtractie op de nog aanwezige fabrieken was nog veel over, maar er waren toen al veel diesellocomotieven (en vrachtwagens) in gebruik.

Een van de belangrijkste suikerfabrieken op Cuba was die van de Hershey Chocolate Corporation, ongeveer halverwege tussen Havanna en Matanzas gelegen. In 2000 was daar toen al geen stoom meer te bekennen, maar wel liep daar toen nog de electrische spoorlijn langs die beide steden met elkaar verbond. Die lijn was aangelegd door Hershey om de producten van de fabriek (suiker en chocola) af te kunnen voeren naar de havens van beide steden en om de arbeiders snel van en naar het werk te kunnen vervoeren. Voor dat laatste doel kwam rond de fabriek ook een net van nevenlijnen naar de omliggende dorpen tot stand. In 1916 ging deze Hershey Cuban Railway met stoomtractie van start en in 1922 was het net geelectrificeerd (de enige electrische spoorlijnen die ooit op Cuba hebben bestaan). Het materieel was van Amerikaanse makelij.

In Havanna mocht de maatschappij zijn spoorlijn niet tot in het stadscentrum doortrekken. Het station van de ''electrico'' werd daarom gebouwd in de wijk Casablanca, gelegen ten oosten van de baai van Havanna. Een veerpont verzorgde het transport van passagiers van het station Havanna-Casablanca naar het stadscentrum.

In 1998 werden electrische treinen overgenomen van een regionale spoorwegmaatschappij in Barcelona en dat materieel werd ingezet op de hoofdlijn Havanna – Matanzas. In 2000 hebben we met dat materieel die rit gemaakt en toen zagen we dat het oude materieel nog op de nevenlijnen actief was.  

In 2012 is van de suikerfabrieken nog veel minder overgebleven dan in 2000 het geval was en de stoomtractie is volgens ingewijden inmiddels verdwenen. De suikerfabriek van Hershey is in 2002 gesloten en het is onduidelijk wat er nog bestaat van de electrische spoorlijnen die de fabriek als middelpunt hadden.

Onze opnamen zijn van oorsprong dia's, die gedigitaliseerd zijn. 

 

Suikerfabrieken

Boris Luis Santa Coloma

Boris Luis Santa Coloma

 

 

Boris Luis Santa Coloma

 

Boris Luis Santa Coloma

 

Manalich

 Manalich

 

Manalich

 

Manalich

 

Manalich

 

Ciro Redondo

De trein stoomt met volle bakken door het dorpje Ilusion op weg naar de fabriek

De trein stoomt met volle bakken door het dorpje Ilusion op weg naar de fabriek

 

Ciro Redondo

 

Onderweg komen er nog extra wagons met suikerriet bij

Onderweg komen er nog extra wagons met suikerriet bij

 

 De trein met suikerriet rijdt het fabrieksterrein op

De trein met suikerriet rijdt het fabrieksterrein op

 

Australia

Australia

 

Australia

 

Australia

 

Australia

 

Australia

 

Met lege wagons op weg naar de suikerrietvelden

Met lege wagons op weg naar de suikerrietvelden

 

 Pepito Tey

 Pepito  Tey

 

Pepito Tey

 

Pepito Tey

 

Pepito Tey

 

Pepito Tey

 

Pepito Tey

 

Pepito Tey

 

Pepito Tey

 

 

De Hershey Cuban Railway van Havanna-Casablanca naar Matanzas

 

De trein met het ''nieuwe'' materieel op het beginstation Casablanca

De trein met het ''nieuwe'' materieel op het beginstation Casablanca

 

Op het station Hershey staat nog het oude materieel

 Op het station Hershey staat nog het oude materieel

Het oude materieel berijdt nog de zijlijnen

Het oude materieel berijdt nog de zijlijnen

 

Tram

Het emplacement van de suikerfabriek Hershey

 

Het oude materieel berijdt nog de zijlijnen

Een trein wacht op de zijlijn totdat het hoofdspoor vrij is

 

Het eindstation Matanzas

Het eindstation Matanzas