1

home2

trein2

tripsin

tuin2

Wandeltocht van 17 km op 8 Juni in de polder bij Eemnes. De tocht begint op de dijk van Eemnes, een kilometerslange kaarsrechte weg met een dubbele rij bomen. Aan de ene kant ligt het dorp en en aan de andere kant het lager gelegen polderland van de Eempolders. De tocht gaat door het polderland, geheel een weidegebied met veel vogels. Een deel van het gebied is nu afgesloten voor wandelaars, in verband met het broedseizoen. Daardoor gaat de route voor een deel via asfaltwegen die in het kader van de ruilverkaveling zijn aangelegd. Via die rechte wegen wordt de Eem bereikt bij de jachthaven van Eembrug. Daar begint de zomerdijk die we verder volgen, langs een gemaal en sluis uit 1921 en verder noordelijk een nieuwer gemaal. De zomerdijk volgend passeren we een reeks wielen, restanten van vroegere dijkdoorbraken en nu vogelparadijzen. We komen grutto's tegen, scholeksters, kieviten en een ijsvogel die lichtblauw is gekleurd. Na vele kilometers in noordelijke richting bereiken we het Eemmeer en daar slaan we linksaf om in westelijke richting te lopen, eerst via de zomerdijk langs het Eemmeer en dan via een kerkepad dat op de Eemnesserdijk uitkomt. Op de dijk komen we een kudde schapen tegen die van het ene weiland naar het andere wordt verplaatst. Gelukkig is er een herdershond die de kudde de juiste richting op stuurt.

 Schapen