1

home2

trein2

tripsin

tuin2

Naar 's-Hertogenbosch en Breda 5 oktober 2011

De NS had zijn vaste klanten een arrangement aangeboden dat bestond uit een retour van elk station in Nederland naar Breda en een kopje koffie met koek in een restaurant op de Grote Markt aldaar. We besloten om er gebruik van te maken en om 's-Hertogenbosch toe te voegen aan de reis, want we konden immers via elk station naar Breda reizen.

We kwamen gevieren (Edith en Yonty waren mee) tegen koffietijd in 's-Hertogenbosch aan en we wilden uiteraard genieten van een kopje koffie met een Bossche Bol in het etablissement aan de Stationsstraat waar de beste Bossche Bollen ter wereld worden verkocht. Helaas waren meer mensen op dat idee gekomen en er stond een lange rij wachtenden, zodat we maar doorliepen.

Een korte wandeling brengt ons via de Grote Markt bij de Sint Jan. Deze kathedraal is gebouwd van zachte zandsteen en is dus altijd in restauratie. Bij de jongste restauratie is een hardere zandsteen toegepast.

Het interieur is gotisch, maar de aankleding met beelden en altaren dateert uit het einde van de 19de eeuw en ook de gebrandschilderde ramen zijn uit die tijd.

 

Sint Jan

Sint Jan

 

Sint Jan

 

Sint Jan

 

Een kapel in de kooromgang: het H Hart

Een kapel in de kooromgang: het H Hart

 

Sint Jan

Aan de buitenkant is het beroemde beeld van de Erwtenman te vinden, maar ook dat beeld is uit de 19de eeuw, een kopie van het oorspronkelijke middeleeuwse beeld dat de tand des tijds niet heeft doorstaan.

 

De Erwtenman trapt zijn middagmaal, een kom erwten, om

De Erwtenman trapt zijn middagmaal, een kom erwten, om

We wandelen verder en komen terecht in Stadsbrouwerij van Kollenburg, waar het bier prima smaakt. We kunnen er ook wat eten.

Aldus gesterkt gaan we weer terug naar het station om er de trein naar Breda te nemen.

In Breda wandelen we door het park Het Valkenberg (ooit de tuin van het kasteel van Breda, waar de Nassaus en de Oranjes resideerden) naar de kerk van Onze Lieve Vrouw. Anders dan de St Jan is deze kerk in handen gevallen van de reformatorische christenen en wordt sindsdien de Grote Kerk genoemd.

De Grote Kerk van Breda met de Havermarkt

De Grote Kerk van Breda met de Havermarkt

In het interieur vallen de sporen van de Beeldenstorm (1566) duidelijk te zien: van tal van beelden van heiligen, evangelisten, geestelijken en hoogwaardigheidsbekleders zijn de hoofden afgehakt. De afbeeldingen van 'gewone mensen' (boeren, vissers etc.) zijn daarentegen ongemoeid gelaten.

 

Grote Kerk

 

Beeldenstorm

De gevolgen van de Beeldenstorm

 

Beeldenstorm

Ook de koorbanken werden in de Beeldenstorm niet gespaard

Ook blijken veel adellijke wapens op de grafmonumenten en zerken te zijn afgebikt, maar dat is veel later gebeurd, in de Napoleontische tijd (omstreeks 1795), toen in de kerk Franse soldaten waren gelegerd.

Een gehavend grafmonument van een adellijke familie

Een gehavend grafmonument van een adellijke familie

Hoogtepunt is de Prinsenkapel waar voorouders van de Oranjes begraven liggen. Het plafond is met bladgoud versierd.

 

Grafmonument van graaf Engelbrecht II van Nassau en diens gemalin

Grafmonument van graaf Engelbrecht II van Nassau en diens gemalin

 

De plafondschildering in de Prinsenkapel

De plafondschildering in de Prinsenkapel

We wandelen via de Havermarkt (waar de horeca is geconcentreerd) naar het Spanjaardsgat. Dit is een waterpoort in de vesting waar op 4 maart 1590 de Staatse troepen met een turfschip doorheen zijn gevaren. De soldaten waren onder de turf verstopt, de Spaanse bezetters hadden dat niet in de gaten en eenmaal in de vesting aangekomen konden de Spanjaarden worden overrompeld. Breda werd Staats en dat bleek een keerpunt te zijn in de Tachtigjarige Oorlog.

 

Het Spanjaardsgat

Het Spanjaardsgat

Na deze duik in de historie is het tijd voor een Mexicaanse maaltijd in ons favoriete restaurant op de Grote Markt. Dat gratis kopje koffie met koek, dat we even verderop op de Grote Markt hadden kunnen krijgen, hebben we maar laten lopen.

We nemen de trein richting Schiphol, maar even na het uitrijden van het station Breda staat de trein abrupt stil. De conducteur roept om dat 'we' een wisselsein hebben gemist en dat de trein zich nu niet bevindt op het spoor naar Dordrecht, maar op dat naar Roosendaal! De oplossing zou zijn dat de trein zich achterwaarts rijdend weer naar het perron begeeft om het vervolgens opnieuw te proberen. Die manoeuvre lukt echter niet, omdat het perron alweer voor een andere trein wordt gebruikt. Dus rijden we volgens de conducteur via Roosendaal naar Schiphol! Omdat deze omweg tot vertraging zal leiden, krijgen we tegoedbonnen voor een gratis kopje koffie. In Roosendaal aangekomen blijkt de trein echter niet verder te rijden en we worden verzocht om (snel) over te stappen op de trein die uit Vlissingen komt en ook naar Schiphol rijdt. Snelheid blijkt inderdaad geboden en we halen de trein maar net. Met een forse vertraging bereiken we, via Schiphol, het station Almere Muziekwijk.

 

 

Terug naar overzicht, uitstapjes 2009/2014