1

home2

trein2

tripsin

tuin2

Leuven 20 – 21 – 22 november 2009

Leuven is een oude handelsplaats aan de Dijle. Aanvankelijk bloeide er de lakenhandel, maar de grote bloei van de stad begon pas met de stichting van de universiteit in 1425. In de periode daarna ontstonden prachtige gotische gebouwen, zoals het stadhuis, de lakenhal, de Sint Pieterskerk en de Sint Geertruikerk.

Vanaf de 16de eeuw worden universitaire colleges en seminaries op tal van plaatsen in de stad gesticht. De meeste kloosterorden hadden hier een vestiging, doorgaans met een seminarie en met scholen. Leuven ontwikkelde zich tot onderwijscentrum.

De stad raakte in de 19de eeuw in verval. In 1914 werd Leuven zwaar beschadigd door het Duitse leger. Onder meer de universiteitsbibliotheek ging in vlammen op.

Na de Eerste Wereldoorlog werd de binnenstad in neostijlen herbouwd. In 1944 werd de binnenstad getroffen door een Engels bombardement, waarbij de Sint Pieterskerk en de Sint Geertruikerk deels werden verwoest.

Na de Tweede Wereldoorlog werd de schade hersteld, ook nu weer in historiserende stijl. In de jaren '60 werd de universiteit uitsluitend Nederlandstalig, de Franstalige afdelingen werden verplaatst naar de nieuwvestiging Louvain-la-Neuve, net over de taalgrens.

Leuven is nu de hoofdstad van Vlaams Brabant. De universiteit is nog steeds een belangrijke werkgever en verder is de dienstensector van toenemend belang.

 

De Dijle met de Predikherenkerk op de achtergrond

De Dijle met de Predikherenkerk op de achtergrond

 

De gothische lakenhal werd later met een verdieping verhoogd en is nu het hoofdgebouw van de universiteit

De gothische lakenhal werd later met een verdieping verhoogd en is nu het hoofdgebouw van de universiteit

 

De jongste ontwikkeling is de nieuwbouw van het stedelijk museum dat nu de korte naam Museum M draagt. De openingstentoonstelling is gewijd aan de Vlaamse schilder Rogier van der Weyden (1400 – 1464). De tentoonstelling en daarmee tevens het nieuwe museum werden geopend door twee prinsessen waarvan beider voornaam begint met een M: Mathilde en Maxima. Deze stunt werd bedacht door de (socialistische) burgemeester Louis Tobback, die als 'orangist' bekend staat en voor wie de Belgische Opstand van 1830 naar verluidt niet had gehoeven.

De tentoonstelling over Rogier van der Weyden was voor ons aanleiding om een lang weekend naar Leuven te gaan, van 20 tot en met 22 november 2009. We kozen voor het weekendarrangement dat wordt aangeboden door Toerisme Leuven.

 

Naar 20 november stadhuis