1

home2

trein2

tripsin

tuin2

5 t/m 7 juni 2009

 

Van vrijdag 5 tot en met zondag 7 juni 2009 zijn we met Hans en Janny naar de landstreek Haspengouw in het zuiden van Belgisch Limburg geweest. We hadden behoefte aan een rustige, korte vakantie op het platteland, in een gebied waar we goed zouden kunnen fietsen en waar we lekker zouden kunnen eten en (bier) drinken. Via de website www.haspengouw.be kwamen we op het spoor van de vroegere vierkantshoeve Het Pachthof in Borlo, gemeente Gingelom. Daar bestelden we twee kamers en een bierdegustatie arrangement. En uiteraard ook vier fietsen voor zaterdag.

Haspengouw is een landstreek in België die zich uitstrekt over de provincies Limburg, Luik, Vlaams Brabant en een klein stukje Namen. In het Frans wordt de streek Hesbaye genoemd. Het gebied valt uiteen in de Natte en de Droge Haspengouw. De Natte Haspengouw beslaat het midden van Limburg en daar bestaat de ondergrond uit een diluviaal dekzandpakket. Het gebied sluit aan op de Kempen in het noorden van Belgisch Limburg (en verder richting Eindhoven). Omdat dit deel van Haspengouw lager ligt dan de overige delen en een zandbodem heeft (waarin het regenwater doordringt) is het wat natter. De landbouwbedrijven zijn er klein en het gemengd bedrijf (productie van voedergewassen voor het vee) is er regel. De Droge Haspengouw heeft een leembodem, de Hesbayse Klei. De Droge Haspengouw ligt zuidelijk van de Natte Haspengouw. Na de laatste IJstijd werden door de overheersende noordenwind zand- en kleideeltjes vanuit het tijdens de IJstijd door ijs bedekte gebied in Noord Europa in zuidelijke richting verplaatst. De zanddeeltjes waren zwaarder en werden daarom eerder afgezet, terwijl de kleideeltjes verder naar het zuiden terechtkwamen. Vandaar dat het zuiden van Limburg (zowel in Nederland als België) een klei- en leembodem heeft, in Nederland ook wel Limburgse Klei genoemd. Deze bodem is weinig doorlatend, het regenwater stroomt grotendeels oppervlakkig af en daarom blijft de grond er zo droog. De landbouw is er grootschalig, de agrarische bedrijven hebben ruime percelen met vooral akkerbouw. De fruitteelt heeft er een grote vlucht genomen.

 

haspengouw

Erratum: het Regionaal Landschap Haspengouw ligt ten westen van de Maas, het gebied tussen de stippellijnen aan de oostkant van de Maas is geen deel van Haspengouw; het is de Voerstreek.

 

Naar 5 juni Beringen en Borgloon